Er hydrogen fremtidens mobilitet?

Svein Ola Hopa, pensjonert redaktør i bladet Motor, og Morten Larsen fra Drive klar for å sette av gårde i Hamburg.

Hyundai ville bevise at hydrogendrift er et realistisk alternativ. De planla en karavane på 7 biler som skulle kjøre gjennom Europa. Drive ble med på karavanen.

Hydrogendrift blir av mange ansett for å være teknologien som er best egnet til drift av biler. Foreløpig finnes det få fyllestasjoner for hydrogen. Vi i Drive ble derfor med på et eksperiment; kjøre én av syv biler i karavane fra Bergen til Bolzano i Italia. Men sett i lyset av de relativt få fyllemulighetene, ville det gå?

Dessverre hadde vi i en hektisk hverdag ikke anledning til å være med på hele turen, men hoppet på i Hamburg og kjørte via Düsseldorf og Frankfurt til München. Underveis fikk vi informasjon om hydrogendrift i bil, planene for en sterk utbygging av hydrogenstasjoner i Europa, og Lindes datterselskap BeeZero, et bildelingsselskap i München som opererer med 50 stk hydrogendrevne Hyundai ix35, av samme biltype vi brukte i karavanen.

Hydrogen produseres med overskuddsenergi fra vind- og solcelleinstallasjoner, og bilene slipper kun ut vanndamp.

Om vi kom frem? Det gikk helt utmerket, vi hadde en fin kjøretur med god fart på autobahn, og ingen gikk tom for hydrogen. Ikke alle hydrogenstasjonene var bygget for å fylle syv biler på rekke og rad, men dette er bagateller som blir overkommet.

Morten Brusletto hos Hyundai Norge var med og fylte hydrogen på bilene.

Presseansvarlig Morten Brusletto hos den norske Hyundai-importøren forteller at utbyggingen av hydrogenstasjoner er i full gang i Norge også, og nye bilmodeller kommer på løpende bånd.